น้ำมันมะพร้าว ช่วยลดไขมันเพิ่มสุขเพศ
June 5th, 2017 by admin
น้ำมันมะพร้าว ช่วยลดไขมันเพิ่มสุขเพศ

น้ำมันมะพร้าว ช่วยลดไขมันเพิ่มสุขเพศ

“น้ำมันมะพร้าว” มีกรดไขมันอิ่มตัวเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ 92 จึงส่งผลไม่ก่อให้เกิดการเกิดอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆมากมายเหมือนกับน้ำมันไม่อิ่มตัว อย่างเช่น น้ำมันถั่วเหลือง ทานตะวัน  คำฝอย  ที่เมื่อร่างกายได้รับก็จะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระได้ง่ายโดยน้ำมันมะพร้าวเป็นกรดไขมันที่มีขนาดกลาง อย่างเช่น กรดลอริก เมื่อทานเข้าไปแล้วสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจากนั้นก็จะถูกเผาผลาญได้ดี  ดังนั้นจึงส่งผลทำให้เกิดการสะสมในเนื้อเยื่อไขมันได้น้อยกว่ากรดไขมันที่มีโมเลกุลสายยาว อย่างเช่น กรดไลโนเลอิก ที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มักจะพบได้มากในกลุ่มของน้ำมันถั่วเหลือง ฯลฯ  และด้วยคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าวที่มีมากมายจึงทำให้น้ำมันมะพร้าวได้ความนิยมจากผู้บริโภคที่จะนำมาทานเพื่อช่วยทำให้สุขภาพดีในหลายๆด้าน  ซึ่งประโยชน์ของการทานน้ำมันมะพร้าว  มีดังนี้ Read more of this article »

Posted in เกร็ดความรู้ Tagged with: ,